Zajmujemy się od wielu lat także podmiotami gospodarczymi prowadzącymi pełną rachunkowość. Zatrudniamy od wielu lat te same, księgowe i księgowych, którzy utrzymują bezpośredni kontakt z klientem i zawsze służą pomocą.

Usługi księgowe dla podmiotów prowadzących pełną rachunkowość :

– opracowywanie i wdrażanie zasad rachunkowości, w tym zakładowego planu kont.
– prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych.
– nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych
– księgowanie i raportowanie wg. ustawy o rachunkowości, MSR/MSSF, US GAAP
– raportowanie do spółki matki
– prowadzenie i przechowywanie dokumentacji podatkowej
– wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
– sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych
– sporządzanie bilansu rocznego, w tym: bilans wraz z załącznikami, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa
– prowadzenie ewidencji dodatkowych, w tym środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
– współpraca z biegłym rewidentem w trakcie badania sprawozdań finansowych
– wraz z prowadzeniem ewidencji VAT, sporządzeniem niezbędnych deklaracji  miesięcznych lub kwartalnych VAT, VAT-UE.

Dodatkowo nasze biuro sporządzi Państwu zestawienia niezbędne do zarządzania jednostką, zapewni opiekę księgowego oraz nadzór głównego księgowego nad prowadzoną działalnością gospodarczą.

ZOSTAW KOMENTARZ
Komentarz

*