Jedną z dostępnych dla firm form rozliczania się z urzędem skarbowym jest księga przychodów i rozchodów. Jak każda jedna forma rozliczeń, tak i ta wymaga doskonałego orientowania się w przepisach podatkowych ? z tego między innymi względu wielu przedsiębiorców decyduje się powierzyć te zadanie biurom rachunkowym. Niezbędna jest tutaj systematyczność, jeśli chodzi o zapisywanie wszelakich operacji gospodarczych. Wiąże się to również dla podatnika z obowiązkiem gromadzenia dowodów księgowych.
Praktycznie każdy wydatek jaki jest ponoszony przez przedsiębiorcę musi zostać odpowiednio udokumentowany ? inaczej nie będzie możliwości zaliczenia go do kosztów uzyskania przychodów. Zasady jakimi należy się kierować przy prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów zostały przedstawione w ustawie o PIT. Jeżeli podatnikowi nie przysługuje prawo do rozliczania się w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej, KPiR jest koniecznością. Oczywiście, prawo do prowadzenia KPiR nie przysługuje przedsiębiorcom, którzy muszą prowadzić pełną księgowość.

Księga przychodów i rozchodów stanowi uproszczony sposób ewidencjonowania operacji gospodarczych. W tym kontekście bardzo często pada określenie takie jak system księgowości pojedynczej. KPiR jest zaprowadzana tylko i wyłącznie w celach podatkowych. Na bazie zawartych w niej informacji jest ustalana bowiem podstawa opodatkowania. Obowiązek założenia KPiR spoczywa na podatniku. Jej wzór można znaleźć w rozporządzeniu ministra finansów dotyczącego prowadzenia opisywanych ksiąg.

ZOSTAW KOMENTARZ
Komentarz

*